Nabízíme

Organ

Prohlídku a vypracování návrhu oprav, včetně posudku stavu varhan – zdarma.

Restaurování varhan postavených po roce 1750 – povolení Ministerstva kultury České republiky.

Rekonstrukci, přestavbu ovládací traktury, opravu a pravidelný servis varhan všech systémů.

Intonaci a ladění, přípravu nástroje na koncert.

Opravy a rekonstrukce harmonií.

Platbu námi provedených prací formou dlouhodobých splátek.

Kontakty